Elfel

Om ingen elektricitet fungerar i lägenheten har förmodligen huvudsäkringen gått. Kontakta då i första hand styrelsen ( se under Kontakta oss) för att åtgärda felet. Någon i styrelsen kan då gå ned i elrummet och byta säkring, något som sparar pengar i stället för att ringa efter en vaktmästare eller motsvarande.

Viktigt att känna till

2019-04-16 | Elfel

Om ingen elektricitet fungerar i lägenheten har förmodligen huvudsäkringen gåt…

Läs mer