Startsida / Samfälligheten

Samfälligheten

Området Bastusjöhöjden i Skuru består av fyra bostadsrättsföreningar samt radhus och grändhus som delar på vissa gemensamma funktioner. Detta administreras av en separat styrelse bestående av representanter från de olika bostadsrättsföreningarna.

Gemensamma funktioner är värme, vatten, avfallshantering, skötsel av gemensam mark, t ex trädgårdsskötsel, och snöröjning. Även bredband, telefoni och TV upphandlas gemensamt.

Kontakter med samfälligheten tas via mail till Sjökristallens styrelse eller till samfällighetens brevlåda, bastusjonssamfallighet@gmail.com.

Viktigt att känna till

2019-04-16 | Elfel

Om ingen elektricitet fungerar i lägenheten har förmodligen huvudsäkringen gåt…

Läs mer