Startsida / Parkering

Parkering

Regler för parkeringsplats

Bostadsrättsföreningen har 23 parkeringsplatser till 24 lägenheter. En parkeringsplats kostar 500 kr per månad och betalas till föreningen.

Det finns en kölista för parkeringen som administreras av fastighetsförvaltaren. För frågor eller om du vill ställa dig i kö, kontakta Delagott.

Finns det lediga parkeringsplatser kan medlem hyra ytterligare plats. Medlem kan hyra maximalt två (2) parkeringsplatser. Kölista enligt ovan gäller. 
 
Medlem i föreningen som saknar parkeringsplats har förtur till plats i det fall det finns medlem som har fler än en plats. I en sådan situation beslutar styrelsen att säga upp avtal om parkeringsplats för medlem med fler än en plats. Uppsägningstiden är tre (3) månader. 

Om någon okänd bil är parkerad på din parkeringsplats eller om du i övrigt har frågor som berör din parkering, kontakta Aimo Park (fd. Q-Park), telefon 0771-969000.

Parkeringsplats med laddstolpe

Under januari 2020 installeras inledningsvis 6 st laddplatser på parkeringsplatserna numrerade 12-17. Bestämmelser för ansökan och tilldelning av sådan parkeringsplats framgår nedan.

Kostnad för parkeringsplats med laddstolpe (under förutsättning att laddplatsen utnyttjas för laddning) är 700 kr per månad. Utöver detta tillkommer kostnad för elförbrukningen enligt särskild avgift.

Har man en parkeringsplats med laddstolpe, men har en vanlig bil så betalar man bara ordinarie avgift för parkeringsplatsen. För att bli debiterad elförbrukning krävs att man har tilldelats en plats enligt reglerna nedan och därefter har lagts till som användare i den molntjänst som är kopplad till laddstolparna. Molntjänsten genererar automatiskt en sammanställning över månadens förbrukning per registrerad användare som sedan ligger till grund för fakturering.

Regler för ansökan och tilldelning av parkeringsplats med laddstolpe 

  1. Ansökan samt tilldelning av parkeringsplats med laddstolpe kan endast ske till medlem av Brf Sjökristallen som redan hyr parkeringsplats av föreningen. Ordinarie kölista administreras av föreningens ekonomiska förvaltare. 

  1. I det fall en medlem redan hyr en ordinarie parkeringsplats och vill ansöka om en parkeringsplats med laddstolpe sker en sådan ansökan till styrelsen för Brf Sjökristallen. Styrelsen administrerar sådan kölista samt beslutar om tilldelning av parkeringsplatser med laddstolpe. 

  1. Endast medlem som äger eller leasar en elbil eller laddhybrid eller förfogar över en förmåns- alt tjänstebil av sådan typ kan ansöka och tilldelas parkeringsplats med laddstolpe. 

  1. Medlemmar som uppfyller kriterierna i p. 1-3 ovan, har företräde till parkeringsplatser med laddstolpe framför de medlemmar som inte uppfyller kriterierna. 

  1. En medlem som redan hyr en parkeringsplats på vilken det sedan installeras en laddstolpe, men som inte uppfyller kriterierna enligt p. 3, kan efter beslut av styrelsen komma att tilldelas en annan parkeringsplats (utan laddstolpe). Ett sådant beslut kan inte överklagas. En medlem som har ett befintligt hyresavtal om parkeringsplats kan därmed aldrig bli av med parkeringsplats, men väl tilldelas en ny plats. 

  1. En medlem som tilldelats en parkeringsplats med laddstolpe ska till föreningen betala en förhöjd månadsavgift för parkeringsplatsen i enlighet med av styrelsen särskilt fattat beslut. 

  1. En medlem som tilldelats en parkeringsplats med laddstolpe ska till föreningen betala för elförbrukningen i enlighet med av styrelsen särskilt fattat beslut. 

  1. En medlem som hyr parkeringsplats med laddstolpe, men som inte längre uppfyller kriterierna enligt p. 1-3 ovan, kan efter beslut av styrelsen komma att tilldelas en annan parkeringsplats (utan laddstolpe). 

Användarmanual HALO laddbox

Information HALO elbilsladdning

Brist på parkeringsplatser

Brist på parkeringsplatser och gästparkering är ett problem för hela samfälligheten. Vi har för ett antal år sedan förhandlat med kommunen om att få köpa mark men fick inget gensvar. Tillsvidare får gäster parkera bakom hållplatsen Skuru Torg eller leta plats efter eget gottfinnande.

Föreningen har varken möjlighet eller skyldighet att erbjuda fler parkeringsplatser än de föreningen förfogar över.

Viktigt att känna till

2019-04-16 | Elfel

Om ingen elektricitet fungerar i lägenheten har förmodligen huvudsäkringen gåt…

Läs mer