Startsida / Valberedning

Valberedning

Styrelsen kommer tills vidare att agera som valberedning. Valberedningens uppgift är att söka och föreslå årsstämman representanter som kan företräda medlemmarna i förvaltningen av föreningen. Det är värdefullt med så stor intressespridning som möjligt. Medlemmarna i föreningen uppmanas därför att föreslå personer till valberedningen.

Representanter väljs för ett år men kan omväljas.

Viktigt att känna till

2019-04-16 | Elfel

Om ingen elektricitet fungerar i lägenheten har förmodligen huvudsäkringen gåt…

Läs mer