Nyhetsbrev och annan information

Styrelsen skickar ut löpande information via mejl. Den som önskar att få nyhetsbrev eller annan information via mejl meddelar styrelsen om detta (styrelsen@sjokristallen.se).

Information anslås även i trapphuset, mittemot …

Läs mer